Rețeaua școlară

 

Structura sistemului de învăţămînt din raion:

Total instituţii de învăţămînt  – 78.

Inclusiv:

  • preşcolare 44, dintre acestea Centre Comunitare – 3
  • şcoli primare-grădiniţă – 1
  • gimnazii – 24
  • licee – 9.

În r-l Rîşcani activează :  Şcoala auxiliară Costeşti.

Instituţii complementare: Centrul de Creaţie al Copiilor Rîşcani şi Şcoala de Sport Rîşcani.Dinamica efectivelor de elevi  în raionul Rîşcani  se caracterizează, începând cu anii 2000, cu o descreştere considirabilă, drept urmare a  reducerii  ratei natalităţii și a creșterii  fenomenului de migrație a familiilor peste hotare.

 

Anii de studii Numărul

de clase

Numărul de clase complete Numărul de elevi Media elevi într-o clasă Nr de elevi în scădere faţă de anul precedent
2011-2012 394 8 6855 17,4 -592
2012-2013 379 12 6420 17,2 -435
2013-2014 354 12 6282 17,8 -138
2014-2015 351 24 5989 17,4 -293
2015-2016 338 22 5850 17,9 -139

Tendinţa generală este de reducere a numărului de elevi, evoluţiile demografice se reflectă în mod diferit la diferite niveluri de învăţământ.  Astfel, în învăţământul preşcolar, în anul de studiu 2015-2016, se constată o mică descreştere efectivului de copii,  per  ansamblu cu 18 copii (0,72 %,) faţă de anul precedent de studii, drept consecinţă a micşorării numărului populaţiei în raion. Cota copiilor ce frecventează grădiniţele constituie 83 % din numărul total de copii de vîrstă 3-6 ani.

Cele mai afectate de tendinţele demografice negative sunt efectivele de elevi din învăţământul  gimnazial și liceal.  În învăţământul gimnazial,  numărul de elevi în anul școlar 2015-2016 s-a redus  cu circa  140 (2,2 %)  elevi mai puțini decît pentru perioada  respectivă a anului de studii precedent, la nivel liceal cu 65 elevi mai puțini (10,9%).