Rapoarte de activitate

Anul de studii 2016-2017

DRÎTS RÂŞCANI Raport 16- 17

Centrul de Creație a Copiilor Rîșcani_Rîșcani_raport 2016-2017

LT Constantin Popovici Nihoreni_Rîșcani_raport 2016-2017

LT Dimitrie Cantemir Rîșcani_Rîșcani_raport 2016-2017

LT Eugen Coșeriu Mihăileni_Rîșcani_raport 2016-2017

LT Leonid Gherman Zăicani_Rîșcani_raport 2016-2017

LT Liviu Damian Rîșcani_Rîșcani_raport 2016-2017

LT Recea_Rîșcani_raport 2016-2017

LT Silvian Lucaci Costești_Rîșcani_raport 2016-2017

LT Văratic_Rîșcani_raport 2016-2017

T Victor Dumbrăveanu Corlăteni_Rîșcani_raport 2016-2017

Școala Auxiliară Costești_Rîșcani_raport 2016-2017

Școala de sport Rîșcani_Rîșcani_raport 2016-2017

Școala primară Ușurei_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Valeriu Ghereg Pîrjota_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Adela Zbîrciog Horodiște_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Aluniș_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Borosenii Noi_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Braniște_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Ciubara_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Cucuieții Vechi_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Duruitoarea Nouă_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Gălăşeni_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Gheorghe Rîșcanu Rîșcani_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Grinăuți_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Hiliuți_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Malinovscoe_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Mihăileni_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Păscăuți_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Petrușeni_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Pociumbăuți_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Pociumbeni_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Răcăria_Rășcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Singureni_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Știubeieni_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Sturzeni_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Vasile Bogdan Șaptebani_Rîșcani_raport 2016-2017

Gimnaziul Vasileuți_Rîșcani_raport 2016-2017

CC Bulhac_Rîșcani_raport 2016-2017

CC Malinovscoe_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Alexandrești_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Aluniș_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Balanul Nou_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Boroseni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Braniște_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Ciubara_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Corlăteni Nr.1_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Corlăteni Nr.2_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Costești_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Damașcani_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Druță_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Duruitoarea Noua_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Gălășeni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Grinăuți_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Hiliuți_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Horodiște_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Mălăiești_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Mihăileni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Moșeni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Nihoreni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Păscăuți_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Petrușeni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Pîrjota_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Pociumbăuți_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Pociumbeni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Răcăria_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Ramazani_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Recea_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Rîșcani Nr. 6_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Rîșcani Nr. 7_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Rîșcani Nr. 10_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Rîșcani Nr.1_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Șaptebani_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Sîngureni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Știubeeni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Sturzeni_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Sverdiac_Rîşcani_raport 2016-2017

IET Ușurei_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Varatic_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Vasileuți_Rîșcani_raport 2016-2017

IET Zăicani_Rîșcani_raport 2016-2017

Anul de studii 2015-2016

cc-balanul-nou_riscani_raport-2015-2016

cc-bulhac_riscani_raport-2015-2016

cc-malinovscoe_riscani_raport-2015-2016

gc-braniste_riscani_raport-2015-2016

gc-borosenii-noi_-riscani_raport-2015-2016

gc-balanul-nou_riscani_raport-2015-2016

gc-alunis_riscani_raport-2015-2016

gc-alexandresti_riscani_raport-2015-2016

gc-damascani_riscani_raport-2015-2016

gc-costesti_riscani_-raport-2015-2016

gc-corlateni-nr-2_riscani_raport-2015-2016

gc-corlateni-nr-1_riscani_raport-2015-2016

gc-ciubara_riscani_raport-2015-2016

gc-horodiste_riscani_raport-2015-2016

gc-hiliuti_riscani_raport-2015-2016

gc-grinauti_riscani_raport-2015-2016

gc-galaseni_riscani_raport-2015-2016

gc-duruitoarea-noua_riscani_raport-2015-2016

gc-druta_riscani_raport-2015-2016

gc-nr-1-riscani_riscani_raport-2015-2016

gc-moseni_riscani_raport-2015-2016

gc-mihaileni_riscani_raport-2015-2016

gc-malaiesti_riscani_raport-2015-2016

gc-nihoreni_riscani_raport-2015-2016

gc-nr-6-riscani_riscani_raport-2015-2016

gc-nr-7-riscani_riscani_raport-2015-2016

gc-nr-10-riscani_riscani_raport-2015-2016

gc-pascauti_riscani_raport-2015-2016

gc-pociumbeni_riscani_raport-2015-2016

gc-racaria_riscan_raport-2015-2016

gc-pociumbauti_riscani-_raport-2015-2016

gc-petruseni_riscani_raport-2015-2016

gc-pirjota_riscani_raport-2015-2016

gc-ramazani_riscani_raport-2015-2016

gc-recea_riscani_raport-2015-2016

gc-saptebani-_riscani_raport-2015-2016

gc-singureni_riscani_raport-2015-2016

gc-stiubieni_riscani_raport-2015-2016

gc-sturzeni_riscani_raport-2015-2016

gc-sverdiac_riscani_raport-2015-2016

gc-usurei_riscani_raport-2015-2016

gc-varatic_riscani_raport-2015-2016

gc-vasiliuti_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-borosenii-noi_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-alunis_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-a-zbirciog-horodiste_riscani_raport-2015-2016

gc-zaicani_riscani_raport-2015-2016

gimnaziu-duruitoarea-noua_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-gh-riscani-riscani_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-galaseni_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-cucuietii-vechi_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-ciubara_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-braniste_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-hiliuti_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-malinovscoe_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-mihaileni_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-pascauti_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-petruseni_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-s-vangheli-grinauti_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-racaria_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-pociumbeni_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-pociumbauti_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-pirjota_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-singureni_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-stiubeieni_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-v-bogdan-saptebani_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-sturzeni_riscani_raport-2015-2016

gimnaziul-vasileuti_riscani_raport-2015-2016

lt-c-popovici-nihoreni_riscani_raport-2015-2016

lt-d-cantemir-riscani_-riscani_raport-2015-2016

lt-e-coseriu-mihaileni_riscani_raport-2015-2016

lt-l-damian-riscani_riscani_raport-2015-2016

lt-l-gherman-zaicani_riscani_raport-2015-2016

lt-recea_riscani_raport-2015-2016

lt-s-lucaci-costesti_riscani_raport-2015-2016

lt-v-dumbraveanu-corlateni_riscani_raport-2015-2016

lt-varatic_riscani_raport-2015-2016

scoala-auxiliara-costesti_riscani_raport-2015-2016

scoala-primara-usurei_riscani_raport-2015-2016