decembrie
13
2018
Întrunirea metodică raională la disciplina Informatica

Întrunirea metodică raională la disciplina Informatica

Pe data de 06.12.2018, în incinta liceului teoretic “Liviu Damian” Rîşcani s-a desfășurat Întrunirea metodică raională la disciplina Informatica, abordându-se subiectul „Aspecte metodologice de realizare a curriculei disciplinelor opţionale la Informatica”. Cadrele didactice au manifestat interes, implicându-se activ în cadrul întrunirii. Deasemenea cadrele didactice au fost informate despre portalul – SMARTEDU.MD – bibliotecă digitală.

noiembrie
29
2018
Seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ

Seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ

La data de 27.11.2018 , în gimnaziul Borosenii Noi, a fost organizat seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ, cu subiectul: ”Managementul temelor de acasă”. În cadrul seminarului au fost organizate și realizate : ședința de lucru cu părinții; ore demonstrative la disciplinile: l.română, cl. a IV-a; l.română, cl. a IX-a; l.franceză, cl. a V-a; istoria, […]

noiembrie
16
2018
Sesiuni de instruire a cadrelor manageriale și didactice din IET

Sesiuni de instruire a cadrelor manageriale și didactice din IET

În perioada 13-16 noiembrie 2018, în incinta grădiniței de copii nr.7 Rîșcani, s-au desfășurat seminare de instruire ale cadrelor manageriale și didactice din instituțiile de educație timpurie din raion. Tematica instruirilor vizează „Implementarea documentelor de politică educațională pe dimensiunea Educației timpurii”. În sesiunea de instruire au fost antrenați 108 de persoane din 43 de instituții […]

noiembrie
16
2018
Reuniune metodică raională la limba engleză

Reuniune metodică raională la limba engleză

La 14 noiembrie 2018 în IPLT ”S.Lucaci ” Costești s-a desfășurat reuniunea metodică a profesorilor de limbă engleză, la care au participat 25 cadre didactice. În cadrul reuniunii au fostrealizate două ore demonstrative de către profesoarele Dănilă Mariana și Tomuz Elena. Trainingul privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori la limba engleză în clasele primare a […]

noiembrie
09
2018
Reuniunea profesorilor de limba franceză

Reuniunea profesorilor de limba franceză

Temele pentru acasă, școala, suportul ,pe care îl oferim noi profesorii elevilor, au fost subiectele reuniunii metodice raionale, organizată la data de 07 noiembrie 2018 în l.t. ”L.Damian” Rîșcani.La reuniune au participat 25 de profesori de limba franceză . Profesorii au încercat să răspundă la următoarele întrebări: Temele pentru acasă trebuie efectuate sistematic? Cum îi […]

noiembrie
08
2018
Întrunirea metodică raională la disciplina educaţia tehnologică

Întrunirea metodică raională la disciplina educaţia tehnologică

Astăzi, 08.11.2018, în incinta gimnaziului “Gh. Rîșcanu” s-a desfășurat Întrunirea metodică raională la disciplina educaţia tehnologică, abordându-se aspectul „Valorificarea conținuturilor curriculumului reconceptualizat în clasa a V-a în cadrul grupelor eterogene de elevi”. Cadrele didactice au manifestat interes, implicându-se activ în cadrul întrunirii.

noiembrie
08
2018
Întrunirea metodică raională a bibliotecarilor

Întrunirea metodică raională a bibliotecarilor

Pe date de 06.11.2018, în incinta gimnaziului “Gh. Rîșcanu” s-a desfășurat Întrunirea metodică raională a bibliotecarilor din instituții. Dna Natalia Borș, bibliotecară la gimnaziul “Gh. Rîșcanu”, a abordat problema: Implicarea bibliotecarilor în promovarea lecturii în scopul sporirii numărului de beneficiari ai bibliotecilor școlare. Aspecte teoretice și practice.

noiembrie
05
2018
Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare a cadrelor didactice la nivel local (raional)

Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare a cadrelor didactice la nivel local (raional)

Vacanța de toamnă a adus roade bogate pentru cadrele didactice din raionul Rîșcani. În corespundere cu planul de acțiuni pentru dezvoltarea curriculară în învățământul general, anul 2018 în perioada 29.10-02.11.2018 în raionul Rîșcani au fost organizate și desfășurate sesiunile de formare a cadrelor didactice la nivel local (raional), privind : • implementarea curricula disciplinară în […]

octombrie
31
2018
Teze semestriale, anul şcolar 2018-2019

Teze semestriale, anul şcolar 2018-2019

Ord_DRITS_349_Teze_semestriale_18_19

octombrie
31
2018
Atelier regional „Opţiuni de sisteme sanitare pentru instituţiile şcolare şi preşcolare în localităţile rurale”

Atelier regional „Opţiuni de sisteme sanitare pentru instituţiile şcolare şi preşcolare în localităţile rurale”

În scopul ameliorării situaţiei privind igiena şi sanitaţia în instituţiile de învăţământ general şi pentru promovarea oportunităţilor de construcţie a blocurilor sanitare şi a sistemelor de curăţare a apei uzate, astăzi, 31.10.2018, în incinta gimnaziului „Gheorghe Rîşcanu” oraşul Rîşcani, s-a desfăşurat Atelierul regional de instruire – „Opţiuni de sisteme sanitare pentru instituţiile şcolare şi preşcolare […]