ianuarie
25
2019
Concursul raional  „Pedagogul Anului”

Concursul raional  „Pedagogul Anului”

În scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog,  stimulării activităţii creative a pedagogului, promovării experienţei avansate şi inovatoare, motivării  cadrului didactic pentru autoformare şi formare continuă în perioada 22- 24 ianuarie 2019 a fost organizată etapa a II  a concursului raional  „Pedagogul Anului”. Concursul s-a desfăşurat  pentru educatori, învăţători, profesori din învăţământul gimnazial şi liceal. În baza […]

ianuarie
24
2019
Prelungirea termenului de înscriere la Concursul „Mold SEF” 2019

Prelungirea termenului de înscriere la Concursul „Mold SEF” 2019

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță despre prelungirea termenului de înscriere a proiectelor la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” ediția a VII-a, până la data de 30 ianuarie 2019. Anunțul poate fi accesat la următorul link: http://aee.edu.md/content/prelungirea-termenului-de-%C3%AEnscriere-la-concursul-%E2%80%9Emold-sef%E2%80%9D-2019

decembrie
27
2018
Festivalul „Colinda 2018”

Festivalul „Colinda 2018”

Pe data de 20.12.2018, în incinta LT „D. Cantemir” or. Rîşcani s-a desfăşurat Festivalul „Colinda 2018”, la care au participat 30 de colective din instituţii de învăţământ din raion.

decembrie
13
2018
Întrunirea metodică raională la disciplina Informatica

Întrunirea metodică raională la disciplina Informatica

Pe data de 06.12.2018, în incinta liceului teoretic “Liviu Damian” Rîşcani s-a desfășurat Întrunirea metodică raională la disciplina Informatica, abordându-se subiectul „Aspecte metodologice de realizare a curriculei disciplinelor opţionale la Informatica”. Cadrele didactice au manifestat interes, implicându-se activ în cadrul întrunirii. Deasemenea cadrele didactice au fost informate despre portalul – SMARTEDU.MD – bibliotecă digitală.

noiembrie
29
2018
Seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ

Seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ

La data de 27.11.2018 , în gimnaziul Borosenii Noi, a fost organizat seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ, cu subiectul: ”Managementul temelor de acasă”. În cadrul seminarului au fost organizate și realizate : ședința de lucru cu părinții; ore demonstrative la disciplinile: l.română, cl. a IV-a; l.română, cl. a IX-a; l.franceză, cl. a V-a; istoria, […]

noiembrie
16
2018
Sesiuni de instruire a cadrelor manageriale și didactice din IET

Sesiuni de instruire a cadrelor manageriale și didactice din IET

În perioada 13-16 noiembrie 2018, în incinta grădiniței de copii nr.7 Rîșcani, s-au desfășurat seminare de instruire ale cadrelor manageriale și didactice din instituțiile de educație timpurie din raion. Tematica instruirilor vizează „Implementarea documentelor de politică educațională pe dimensiunea Educației timpurii”. În sesiunea de instruire au fost antrenați 108 de persoane din 43 de instituții […]

noiembrie
16
2018
Reuniune metodică raională la limba engleză

Reuniune metodică raională la limba engleză

La 14 noiembrie 2018 în IPLT ”S.Lucaci ” Costești s-a desfășurat reuniunea metodică a profesorilor de limbă engleză, la care au participat 25 cadre didactice. În cadrul reuniunii au fostrealizate două ore demonstrative de către profesoarele Dănilă Mariana și Tomuz Elena. Trainingul privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori la limba engleză în clasele primare a […]

noiembrie
09
2018
Reuniunea profesorilor de limba franceză

Reuniunea profesorilor de limba franceză

Temele pentru acasă, școala, suportul ,pe care îl oferim noi profesorii elevilor, au fost subiectele reuniunii metodice raionale, organizată la data de 07 noiembrie 2018 în l.t. ”L.Damian” Rîșcani.La reuniune au participat 25 de profesori de limba franceză . Profesorii au încercat să răspundă la următoarele întrebări: Temele pentru acasă trebuie efectuate sistematic? Cum îi […]

noiembrie
08
2018
Întrunirea metodică raională la disciplina educaţia tehnologică

Întrunirea metodică raională la disciplina educaţia tehnologică

Astăzi, 08.11.2018, în incinta gimnaziului “Gh. Rîșcanu” s-a desfășurat Întrunirea metodică raională la disciplina educaţia tehnologică, abordându-se aspectul „Valorificarea conținuturilor curriculumului reconceptualizat în clasa a V-a în cadrul grupelor eterogene de elevi”. Cadrele didactice au manifestat interes, implicându-se activ în cadrul întrunirii.

noiembrie
08
2018
Întrunirea metodică raională a bibliotecarilor

Întrunirea metodică raională a bibliotecarilor

Pe date de 06.11.2018, în incinta gimnaziului “Gh. Rîșcanu” s-a desfășurat Întrunirea metodică raională a bibliotecarilor din instituții. Dna Natalia Borș, bibliotecară la gimnaziul “Gh. Rîșcanu”, a abordat problema: Implicarea bibliotecarilor în promovarea lecturii în scopul sporirii numărului de beneficiari ai bibliotecilor școlare. Aspecte teoretice și practice.