martie
01
2019
Mesaj de felicitare cu ocazia Mărţişorului!

Mesaj de felicitare cu ocazia Mărţişorului!

Dragi colegi! Există, din fericire, în viaţa noastră repere de neclintit, care dăinuiesc peste secole, rămânând la fel de trainice şi de viguroase ca la începuturi. Cu siguranţă, Mărţişorul nostru ancestral ocupă un loc de cinste între aceste repere de stabilitate, însemnând pentru fiecare un nou început, un legământ făcut cu însuşi Măria Sa Timpul […]

februarie
22
2019
Proiectul „Incluziunea digitală rurală”, ediţia a V-a

Proiectul „Incluziunea digitală rurală”, ediţia a V-a

În atenţia Directorilor instituţiilor de învățământ preuniversitar  Direcția învăţământ, tineret și sport  informează despre lansarea de către Centrul de Informaţii Universitare a proiectului „Incluziunea digitală rurală”, ediţia 2018-2019, cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. incluziunea_digitala_rurala

februarie
22
2019
Concursul raional al poeziei și cântecului în limba engleză

Concursul raional al poeziei și cântecului în limba engleză

Concursul  raional al cântecului și poeziei în limba engleză a fost organizat la inițiativa DÎTS Rîșcani și a Profesorilor de Limba Engleză din  raion. Obiectivul educațional al concursului vizează promovarea limbii engleze și a valorilor culturale anglofone. Acest eveniment cultural are ca scop încurajarea,  susţinerea, descoperirea  tinerelor  talente, promovarea limbii engleze, evidenţierea actualului potenţial cultural, […]

ianuarie
25
2019
Concursul raional  „Pedagogul Anului”

Concursul raional  „Pedagogul Anului”

În scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog,  stimulării activităţii creative a pedagogului, promovării experienţei avansate şi inovatoare, motivării  cadrului didactic pentru autoformare şi formare continuă în perioada 22- 24 ianuarie 2019 a fost organizată etapa a II  a concursului raional  „Pedagogul Anului”. Concursul s-a desfăşurat  pentru educatori, învăţători, profesori din învăţământul gimnazial şi liceal. În baza […]

ianuarie
24
2019
Prelungirea termenului de înscriere la Concursul „Mold SEF” 2019

Prelungirea termenului de înscriere la Concursul „Mold SEF” 2019

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță despre prelungirea termenului de înscriere a proiectelor la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” ediția a VII-a, până la data de 30 ianuarie 2019. Anunțul poate fi accesat la următorul link: http://aee.edu.md/content/prelungirea-termenului-de-%C3%AEnscriere-la-concursul-%E2%80%9Emold-sef%E2%80%9D-2019

decembrie
27
2018
Festivalul „Colinda 2018”

Festivalul „Colinda 2018”

Pe data de 20.12.2018, în incinta LT „D. Cantemir” or. Rîşcani s-a desfăşurat Festivalul „Colinda 2018”, la care au participat 30 de colective din instituţii de învăţământ din raion.

decembrie
13
2018
Întrunirea metodică raională la disciplina Informatica

Întrunirea metodică raională la disciplina Informatica

Pe data de 06.12.2018, în incinta liceului teoretic “Liviu Damian” Rîşcani s-a desfășurat Întrunirea metodică raională la disciplina Informatica, abordându-se subiectul „Aspecte metodologice de realizare a curriculei disciplinelor opţionale la Informatica”. Cadrele didactice au manifestat interes, implicându-se activ în cadrul întrunirii. Deasemenea cadrele didactice au fost informate despre portalul – SMARTEDU.MD – bibliotecă digitală.

noiembrie
29
2018
Seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ

Seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ

La data de 27.11.2018 , în gimnaziul Borosenii Noi, a fost organizat seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ, cu subiectul: ”Managementul temelor de acasă”. În cadrul seminarului au fost organizate și realizate : ședința de lucru cu părinții; ore demonstrative la disciplinile: l.română, cl. a IV-a; l.română, cl. a IX-a; l.franceză, cl. a V-a; istoria, […]

noiembrie
16
2018
Sesiuni de instruire a cadrelor manageriale și didactice din IET

Sesiuni de instruire a cadrelor manageriale și didactice din IET

În perioada 13-16 noiembrie 2018, în incinta grădiniței de copii nr.7 Rîșcani, s-au desfășurat seminare de instruire ale cadrelor manageriale și didactice din instituțiile de educație timpurie din raion. Tematica instruirilor vizează „Implementarea documentelor de politică educațională pe dimensiunea Educației timpurii”. În sesiunea de instruire au fost antrenați 108 de persoane din 43 de instituții […]

noiembrie
16
2018
Reuniune metodică raională la limba engleză

Reuniune metodică raională la limba engleză

La 14 noiembrie 2018 în IPLT ”S.Lucaci ” Costești s-a desfășurat reuniunea metodică a profesorilor de limbă engleză, la care au participat 25 cadre didactice. În cadrul reuniunii au fostrealizate două ore demonstrative de către profesoarele Dănilă Mariana și Tomuz Elena. Trainingul privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori la limba engleză în clasele primare a […]