Organigrama

Direcţia Raională Învăţământ Tineret şi Sport Rîşcani este o structură specializată de conducere a învăţământului în raion, subordonată în plan metodologic Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în plan administrativ şi financiar Consiliului Raional.
Misiunea Direcţiei Învăţământ constă în proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de învăţământ la nivel local, din perspectiva promovării politicii de stat în domeniul educaţiei, elaborării şi implementării politicilor educaţionale locale, specifice teritoriului administrat.