Contacte

Consiliul Raional Rîșcani, Direcţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport Rîşcani
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5601, Republica Moldova
Tel.: (256) 23031, Fax: (256) 23031
Email: itiriscani@gmail.com

web: www.riscani.educ.md