martie
05
2019

Reuniunea metodică raională la disciplina limba franceză

Profesorii de limbă franceză din raion au participat la data de 27 febrauarie 2019 la reuniunea metodică cu tema » Implementarea evaluării criteriale prin descriptori în cadrul orelor de limbă franceză ».

Profesoarele Benea Valentina din LT Costești și Buinovscaia Rodica din Gim.Petrușeni au desfășurat un training și au menționat că este necesar să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională.

Ulterior, s-a adus la cunoștința celor prezenți că evaluărea criterială prin descriptori, cu note va avea o continuitate în clasa V, începând cu 1 septembrie 2019. S-a recomandat, ca cadrele didactice să studieze reperele metodologice
privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a  din perspectiva implementării Evaluării Criteriale prin Descriptori (ECD)

De asemenea, au fost puse în discuție și problemele specifice cu care se confruntă cadrele didactice în instituțiile de învățământ, fiind stabilite și obiectivele, dar și programul activităților extracurriculare pentru acest an de activitate didactică.