noiembrie
29
2018

Seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ

La data de 27.11.2018 , în gimnaziul Borosenii Noi, a fost organizat seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ, cu subiectul: ”Managementul temelor de acasă”. În cadrul seminarului au fost organizate și realizate : ședința de lucru cu părinții; ore demonstrative la disciplinile: l.română, cl. a IV-a; l.română, cl. a IX-a; l.franceză, cl. a V-a; istoria, cl. a VII-a . Diretorul gimnaziului , dna Lupăcescu Nelea , a organizat un trainig în cadrul căruia s-a discutat așa probleme ca:
-managementul timpului;
-evaluarea temei pentru acasă;
-temele pentru acasă în contextul incluziunii
-acțiunile manageriale de implimentare a Instrucțiunii privind managementul temelor de acasă;
-elaborarea planului de acțiuni privind implimentarea Instrucțiunii.
Planul de acțiuni elaborat, modelele de chestionare și fișele de monitorizare a timpului , propuse de dna Lupăcescu vor servi drept suport pentru organizarea corectă a timpului elevilor la realizarea temelor de acasă.