noiembrie
16
2018

Sesiuni de instruire a cadrelor manageriale și didactice din IET

În perioada 13-16 noiembrie 2018, în incinta grădiniței de copii nr.7 Rîșcani, s-au desfășurat seminare de instruire ale cadrelor manageriale și didactice din instituțiile de educație timpurie din raion. Tematica instruirilor vizează „Implementarea documentelor de politică educațională pe dimensiunea Educației timpurii”. În sesiunea de instruire au fost antrenați 108 de persoane din 43 de instituții de educație timpurie. Din ei 41 de cadre manageriale și 67 de educatori din grupele pregătitoare. Instruirea a fost ghidată de 4 formatori locali: Caraiani Natalia, specialist coordonator metodist la Direcția Învățământ Tineret și Sport Rîșcani, Catelli Viorel, specialist principal la Direcția Învățământ Tineret și Sport Rîșcani, Lupașco Corina, directorul IET Șaptebani, Slobodeanu Neli, directorul IET Zăicani. În cadrul instruirii accentul a fost pus pe studierea Cadrului de Referință al Educației timpurii, Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani și Curriculum pentru educație timpurie.