noiembrie
16
2018

Reuniune metodică raională la limba engleză


La 14 noiembrie 2018 în IPLT ”S.Lucaci ” Costești s-a desfășurat reuniunea metodică a profesorilor de limbă engleză, la care au participat 25 cadre didactice. În cadrul reuniunii au fostrealizate două ore demonstrative de către profesoarele Dănilă Mariana și Tomuz Elena. Trainingul privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori la limba engleză în clasele primare a fost realizat de Bujac Aliona, profesoară de limbă engleză în IPG”Gh.Rîșcanu” Rîșcani.