noiembrie
05
2018

Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare a cadrelor didactice la nivel local (raional)

Vacanța de toamnă a adus roade bogate pentru cadrele didactice din raionul Rîșcani. În corespundere cu planul de acțiuni pentru dezvoltarea curriculară în învățământul general, anul 2018 în perioada 29.10-02.11.2018 în raionul Rîșcani au fost organizate și desfășurate sesiunile de formare a cadrelor didactice la nivel local (raional), privind :
• implementarea curricula disciplinară în învățământul primar, ediția 2018, pentru cadrele didactice care predau în clasele a 2-a, a 3-a, a 4-a, în perioada 29-31 octombrie (ru) și 31 octombrie-02 noiembrie 2018 (ro);
• implementarea curriculumului la Științe (Curriculum național,învățământul primar,ediția 2018, pentru cadrele didactice care predau în cl.I) în data de 30 octombrie 2018;
• implementarea curriculumului la Limba și literatura română (pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale), învățământul primar, în data de 30 octombrie 2018;
• implementarea curriculumului la Limba străină I, învățământul primar, în data de 31 octombrie 2018;
• implementarea disciplinei reconceptualizate Educație pentru societate (învățământul gimnazial și liceal), în data de 01 noiembrie 2018;

Au fost instruite peste 125 de cadre didactice din învățământul primar, 15 profesori de limba și literatura română, 15 profesori de limba franceză, 20 profesori de limba engleză și 30 profesori la educație pentru societate.