septembrie
11
2018

Conferinţa raională a pedagogilor din raionul Rîșcani

Pe data de 24 august 2018, în incinta Casei de Cultură din or. Rîșcani, s-a desfăşurat Conferinţa raională a pedagogilor din raion cu genericul „Împreună pentru educație de calitate”.

În cadrul Conferinţei au participat 295 de persoane delegate din instituţiile de învăţământ: managerii şcolari, președinții comisiilor metodice, lideri sindicali din instituţiile de învăţământ, psihologi, logopezi, CDS, elevi și părinți.

Au fost invitaţi primarii din raion, consilieri raionali, şefi de direcţii din cadrul Consiliului raional ş.a.

În cuvântul de salut președintele raionului Rîșcani domnul Iurie Urzică a menționat că tinerii specialisti repartizați în anul curent în instutuțiile de învățământ din raion vor fi suținuți de către Consiliul raional prin oferirea unui suport financiar în mărimea de 10 mii lei anual, pe parcursul a 3 ani, cu condiția că aceștia vor păstra locul de muncă cel puțin 3- 5 ani.

Dl Viorel Dandara, şeful Direcţiei Raionale Învăţământ Tineret şi Sport Rîşcani a prezentat raportul DRÎTS Rîşcani privind starea sistemului de învăţământ din raion în anul de studii 2017 -2018. Unele completări în vederea eficientizării parcursului educaţional şi asigurării unui management de calitate sau prezentat dna Volentir Adela, directorul al L.T. Văratic, dna Guțul Alina, directorul adjunct al L.T. ”C. Popovici” Nihoreni, dna Cotea Cornelia. directoarea grădiniţei de copii din s. Pociumbeni.

Și-au expus viziunea privind conlucrarea dintre instituţiile de învăţământ – comunitate – APL – dl Ureche Oleg, primarul s.Gălășeni, dna Chetraru Marta, reprezentantul părinţilor din gimnaziul „Gh. Rîșcanu” Rîşcani, elevul cl. a XII din L.T. „L.Damian” Botnari Ștefan.

Precizăm că anterior în cadrul atelierelor de dezbateri la nivel raional au fost abordate problemele cu care se confruntă instituţiile de învăţământ, au fost trasate un şir de căi de soluţionare a lor, au fost propuse recomandări constructive.

În rezultatul activităţii în ateliere au fost trasate obiectivele pentru noul an de studii.