aprilie
25
2018

Concursul raional ”Cel mai bun proiect didactic”

La 25 aprilie 2018 în incinta l.t.”D.Cantemir” Rîșcani a fost organizată susţinerea publică a proiectelor didactice clasate pe locul I în cadrul concursului raional ”Cel mai bun proiect didactic”.
Pe parcursul lunilor martie- aprilie a fost organizată şi desfăşurată I etapa a concursului.
În baza regulamentului elaborat şi aprobat de membrii Consiliului Metodic al DRÎTS cadrele didactice şi echipele manageriale ale instituţiilor de învăţământ s-au încadrat în organizarea şi desfăşurarea concursului. Activ au participat cadrele didactice din l.t. „D.Cantemir” Rîşcani, gim. „Gh. Rîşcanu” Rîşcani, l.t. Recea, l.t. ”L.Gherman” Zăicani, l.t. ”V.Dumbrăveanu” Corlăteni, gim. Gălășeni
Proiectele prezentate au fost examinate în baza următoarelor criterii:

 Locul în sistemul de lecţii în scopul asigurării succesiunii logice, integrării într-un tot unitar;
 Elaborarea obiectivelor operaţionale în dependenţă de subcompetenţe; tipul lecţiei etc.;
 Selectarea strategiilor didactice adecvate structurii, obiectivelor lecţiei;
 Asigurarea relaţiilor interdisciplinare şi transdisciplinare;
 Asigurarea diferenţierii şi individualizării procesului educaţional;
 Determinarea formelor şi tehnicilor de evaluare, asigurarea feedback-ului.

În urma evaluării de către comisiile de concurs au fost selectate pentru locul I următoarele proiecte didactice:
Locul I
Moraru Maia, clasele primare, gim. „Gh.Rîşcanu” Rîşcani
Batîr Elena, limba engleză, gim. „Gh.Rîşcanu” Rîşcani
Covali Mariana, limba romănâ, gim. Gălășeni
Dumbrăveanu Ludmila, limba română, l.t. ”D.Cantemir” Rîșcani
Pălii Alina, matematica, l.t. ”D.Cantemir” Rîșcani
Adam Nina, geografia, l.t. „L.Gherman” Zăicani

Menţiuni:
Salagor Nelea, clasele primare, gim. Gălășeni
Cristea Cristina, limba engleză, l.t. ”V. Dumbrăveanu” Corlăteni
Sîrghi Raisa, limba română, l.t. Recea

Câştigătorii au fost premiaţi cu diplome ale D.R.Î.T.S. şi premii băneşti în sumă de 500 (Locul I) şi 300 (M) lei.

Sperăm la o colaborare permanentă, fructuoasă care ar permite susţinerea şi promovarea talentelor, performanţelor cadrelor didactice din raion.