ianuarie
18
2018

Pedagogul Anului – 2018

A devenit deja o frumoasă tradiţie, an de an, Direcţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport Rîşcani organizează Concursul raional „Pedagogul Anului”. Concursul are următoarele obiective: sporirea prestigiului profesiei de pedagog, stimularea activităţii creative a pedagogului, promovarea experienţei avansate şi inovatoare, motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi perfecţionare continuă.
Etapa raională a Concursului „Pedagogul Anului-2018” s-a desfăşurat în perioada 17 – 18 ianuarie 2018.
În rezultatul analizei activităţilor, comisia raională a decis de a declara învingători în concursul „Pedagogul Anului 2018”:
Învăţământ preşcolar
Locul I —Cheptănaru Aurica, educător, IET s. Hiliuţi, GD II;
Locul II — Slobodeanu Neli, educător, IET s. Zăicani, GD II;
La treapta primară
Locul I — Borş Natalia, învăţătoare la clasele primare, gimnaziul “Gh. Rîşcanu” or. Rîşcani, GD II;
Locul II —Dodiţă Alina, învăţătoare la clasele primare, gimnaziul Gălăşeni, GD II;
La treapta gimnazială şi liceală
Locul I- Şonţu Lilian, profesor de istorie, LT “E. Coşeriu” s. Mihăileni, GD I
Locul II — Bildin Daniela, profesoară de biologie, LT “S. Lucaci” Costeşti, GD II;
Locul III –Casiadi Aliona, profesoară de limba străină, LT “L. Damian” or. Rîşcani, GD II;
Locul III — Roşca Mariana, profesoară de limba şi literatura rusă, LT ,,L. Gherman” s. Zăicani, GD II.

Mulţumim participanţilor concursului ”Pedagogul anului 2018” şi le urăm inspiraţie, tenacitate, optimism nesecat, consecvenţă, tărie de caracter, recunoştinţă sinceră din partea discipolilor, împlinire personală şi profesională.

Direcţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport Rîşcani exprimă sincere mulţumiri echipelor manageriale a instituţiilor LT ,,L. Damian” Rîşcani şi LT,,D. Cantemir” Rîşcani pentru susţinere şi crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a concursului.

Concursul „Pedagogul Anului” a devenit un factor relevant de promovare a imaginii şcolii în societate, mijloc de stimulare şi apreciere a muncii cadrelor didactice şi a echipelor manageriale.