noiembrie
24
2017

Întrunirea metodică raională a profesorilor de limba şi literatura română

În data de 23 noiembrie 2017 s-a desfăşurat întrunirea metodică raională a profesorilor de limba şi literatura română în L. T. „L. Gherman” Zăicani. Au participat 24 de cadre didactice la această activitate. În cadrul întrunirii metodice s-a respectat aplicarea temei de cercetare ,,Formarea competenţelor transdisciplinare în cadrul orelor de limba şi literatura română. Strategii didactice de integrare a competenţelor elevului: Proiectul educaţional; Formarea vorbitorului cult de limba română.”Cadrele didactice Adam Rodica şi Cemîrtan Cornelia din liceul nominalizat mai sus, au desfăşurat ore publice în ciclul gimnazial şi liceal, propunând elevilor metode şi tehnici ce ţin de formarea competenţelor interdisciplinare şi transdisciplinare în cadrul orelor de predare la disciplină. De asemenea, doamnele profesoare au prezentat şi training-ul temei de cercetrare. În timpul analizei orelor şi a training-ului desfăşurat cadrele didactice au constatat că, o astfel de colaborare este binevenită, la nivel de raion, şi s-a realizat eficient un schimb de experienţă între profesori.