aprilie
21
2017

Concursul ,,Cântecului Pascal – 2017“

Nici un alt gen de muzică nu oferă posibilităţi de cunoaştere mai profundă a  atitudinii poporului faţă de viaţa MÂNTUITORULUI decât CÂNTECUL POPULAR  PASCAL. Şi în acest an prin cântec am încercat să comunicăm cu Divinitatea.

La 13 aprilie 2017, în sala festivă a Casei de Cultură din or. Rîşcani s-a desfăşurat concursul raional al   cântecului popular   pascal .

    Scopul concursului:

  • Promovarea       obiceiurilor şi tradiţiilor   în cadrul   sfintelor sărbători de primăvară ;
  • Promovarea   colectivelor de copii care pun în valoare   cîntecele pascale;
  • Conservarea şi valorificarea materialului   folcloric   prezentat de către formaţiile artistice în cadrul acestei sărbători.

Compoziţia pascală: icoana, coşuleţul cu pască, cozonac, ouă   încrustate şi mieluţul-simbolul SACRIFICĂRII a fost vernisată de colectivul de copii din gim. Cucuieţii Vechi .

Prin repertoriul vast selectat s-au manifestat   colectivele artistice din 28 instituţii preuniversitare ale raionului.

S-au interpretat doar cîntece pascale pentru   a menţine flacăra divină în  inimile tuturor celor prezenţi la sărbătoare. Anume flacăra este   simbolul perfecţiunii aprinse din sufletul acestui popor harnic, blînd, iubind pe aproapele şi temător de Dumnezeu.

Învingătorii acestui concurs au fost colectivele de elevi din instituţiile:

Locul I       L.T.,,L.Damian” Rîşcani

Gim,,Gh. Rîşcanu” Rîşcani

Locul II     L.T.,,L.Gherman” Zăicani

L.T. ,,S.Lucaci”   Costeşti

Locul III   L.T.,,D.Cantemir” Rîşcani

Gim.   Borosenii Noi

Gim.   Hiliuţi

Au fost menţionaţi: l.t. ,,C.Popovici” Nihoreni, l.t. ,,V.Dumbrăveanu” Corlăteni, l.t. ,,E.Coşeriu” Mihăileni, gim.Cucuieţii Vechi, gim.Singureni, gim Răcăria, gim.Branişte, Gim.Şaptebani.

Cu adevărat, Hristos a înviat pentru cei prezenţi în sală şi doar faptele frumoase   pot mîngîia sufletul adevăratului creştin.