aprilie
13
2017

Securitatea la trafic înseamnă viaţă

Concursul «  Securitatea la trafic înseamnă viaţă «  se organizează tradiţional în lunile aprilie – mai. Anul acesta la data de 11 aprilie 2017 în incinta ŞP Rîşcani s-a desfăşurat concursul raional «  Securitatea la trafic înseamnă viaţă « , organizat de D.R.Î.T.S.Rîşcani şi Poliţia rutieră din orăşelul Rîşcani.Cu părere de rău în cadrul concursului au participat numai 6 echipe din 6 instituţii de învăţămînt : l.t.Corlăteni , l.t. Recea , gimnaziile “Gh.Rîşcanu” Rîşcani, Hiliuţi , Aluniş , Răcăria. În total 54 elevi ai claselor VII – IX.

Scopul concursului a fost prevenirea producerii accidentelor de circulaţie în rîndul elevilor, prin însuşirea corectă a regulilor de circulaţie şi respectarea acestora, motivarea elevilor, în calitate de participanţi la traficul rutier, pentru cunoaştere şi respectarea regulilor circulaţiei rutiere şi dezvoltarea abilităţilor elevilor în domeniul acordării primului ajutor medical în caz de accident rutier.

Au fost desfăşurate 8 probe de concurs : salutul , înviorarea , acordarea primului ajutor medical , concursul gazetelor de perete „Un an de zile am muncit – iată ce-am reuşit “, cunoaşterea regulilor de circulaţie , concursul bicicliştilor , concursul căpitanilor şi tema pentru acasă.

La proba „ Salutul“ fiecare echipă a prezentat cartea de vizită într-o formă liberă, unde au salutat juriul şi echipele concurente. Înviorarea s-a desfăşuratî sub formă de test-grilă. Fiecărei echipe i s-a propus cîte 2 întrebări din Regulamentul circulaţiei rutiere şi elevii au răspuns la ele.

La proba acordarea primului ajutor medical au participat cîte 2 reprezentanţi din fiecare echipă: unul în calitate de victimă a accidentului rutier şi celălalt în calitate de persoană, care acordă primul ajutor medical.

Fiecare echipă a pregătit o gazetă de perete, care oglindea activitatea tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere pe parcursul anului de învăţămînt, planuri pentru viitor şi propuneri ingenioase privind ameliorarea situaţiei accidentale.

La proba cunoaşterea regulilir de circulaţie elevii au răspuns la 10 întrebări în 15 minute. La acest concurs s-a evaluat cunoştinţele elevilor privind regulile de circulaţie specifice pietonilor şi conducătorilor de vehicule, normele de conduită în cadrul traficului rutier, semnificaţia indicatoarelor şi marcajelor rutiere.

La proba concursul bicicliştilor poligonul a fost amenajat, folosindu-se obstacole necesare în funcţie de mărimea poligonului şi specificul exerciţiului.

După desfăşurarea probelor s-a prezentat tema pentru acasă.   Consiliul de organizare a întocmit clasamentul general al echipelor şi individual în baza clasamentelor pe probe de concurs.

Clasamentul echipelor a fost următorul:

Locul I – l.t.Recea

Locul II – l.t.Corlăteni

Locul III – gim.Hiliuţi

Menţiune – gim.“Gh.Rîşcanu” Rîşcani , gim.Aluniş , gim.Răcăria

Organizatorii menţionează managerii instituţiilor de învăţămînt din l.t.Corlăteni, l.t. Recea , gimnaziile “Gh.Rîşcanu” Rîşcani, Hiliuţi , Aluniş , Răcăria pentru participare activă a echipajelor în cadrul concursului.

Anume instruirea la un nivel înalt al elevilor de către pedagogi şi colaboratorii poliţiei din localitate privind securitatea traficului rutier ne vor ajuta să evităm accidentele rutiere, care sînt frecvente la noi în republică.

0-02-05-c58484abdaa950a0d6e8dd0327b7f3ad8e9af7a0a869da8c6f159a6efd1c4dab_full 0-02-05-f9c473b9d625ff983348bc5eb1789571598bc8a79b5cd7ba871f864826191e12_full 0-02-05-e611fb89b7cfd42da22f7fc9c10c893e856fe786aa7859f95be62980d34de767_full 0-02-05-96428002691159143bd2a78ac4d58873735659be68a2143b3ce247a3c78471c9_full 0-02-05-59736066864c0c4f84d5c423d1dba8273195f3ecf7115b73699823aa28e78b70_full 0-02-05-72269eb04640c8e92c7971fe88f4cb072570d0a0552b392751f584de1f6a4061_full 0-02-05-41a6fe355d27d6cb3c1b06f75bee71b44c4ceef729e869cf1e7d5c8a75186a7d_full 0-02-05-7ede58432627e543229c44f9b82c2b6cc5d0fe8a5f3e2d6f32f081d166c5a763_full 0-02-05-7e72ca17c5c4f96503784b59f1cace4d8e7e753300ba92c8e2cf84a008d62fd6_full  0-02-05-5d6f1bb02436924dba1c0a294c862b5c8028f2405dee17451a8c882180d065be_full